Huis regels – Heisa Feesten Heijen
Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

 ALGEMEEN
Bezoekers hebben voldoende eet-en drinkmogelijkheden. Tevens geven wij bezoeker de mogelijkheid om munten te pinnen of contant te betalen bij onze kassa.

LEEFTIJD
Voor Heisa Feesten kunnen leeftijdsgrenzen gelden. Deze worden per evenement duidelijk gemaakt bij de ticketverkoop. Hier hanteren wij geen uitzonderingen voor. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt, indien hier om wordt gevraagd, word je geweigerd tot het evenement. Het nuttigen van alcoholische drank is voor personen onder de 18 jaar verboden (Drank-en Horecawet), hiervoor zal een zero tolerance beleid gelden. En bij het ongeoorloofd nuttige van alcoholische drank volgt verwijderding van het evenementen terrein.

 ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID
Heisa Feesten is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zerotolerance beleid. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.

TOEGANG ONDER INVLOED
Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

TOEGANG
Om toegang te krijgen tot de Heisa Feesten dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Tickets zijn verkrijgbaar op onze website. Om teleurstelling te voorkomen raden wij je aan om geen kaarten te kopen via andere kanalen, zoals Marktplaats. De entreetickets beschikken over een unieke code, waardoor ze niet na te maken zijn. Kopiëren heeft dus geen zin.

TOEGANGSCONTROLE
Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een beveiliger. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van het zelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES
Aanwijzingen en instructies van het (beveiliging tijdens het evenement ) personeel dienen direct opgevolgd te worden.

KLEDING
Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding is verboden. Hieronder worden kettinkjes, bretels, speldjes en stropdassen met Keltische tekens verstaan. Ook voetbalshirts zijn niet toegestaan. Hierop zal worden gecontroleerd bij de ingang. De organisatie houdt zich het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen, wanneer zij van mening is dat er niet aan bovengenoemde kleding voorschriften wordt voldaan.

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN

  • Softdrugs · harddrugs · etenswaren · (alcoholische) dranken · glaswerk (plastic) · flessen · blikjes · (huis)dieren · voorwerpen met discriminerende en/of provoceren de teksten en/of uitingenslag-, steek, vuur of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend · voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden · spuitbussen · vuurwerk · fakkels · professionele video, audio, opnamen en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera’s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie)

HANDEL EN VERKOOP
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden. Ook is het niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, te flyeren of op welke wijze dan ook, reclame te maken voor een onderneming of evenement.

DIEFSTAL EN VERLIES
Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. De organisatie adviseert om geen waarde volle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.

MUNTEN
Drank kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de muntenkassa. Het is ook mogelijk om de munten bij de muntenkassa te pinnen.

TOILETTEN
Het is niet toegestaan met een glas drank het toilet gebied te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN
LET OP!! Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft hiermee vooraf toestemming voor het maken van video-, foto en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden. Mensen/organisaties met verstandelijke beperkte groepen  die geen toestemming verlenen voor bovenstaande dienen dit uitdrukkelijk aan te geven bij de organisatie.

VOORWERPEN EN OBJECTEN
Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Tevens is het verboden zonder geldig toegangsbewijs het backstage gebied te betreden. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

PARKEREN/RIJWIELSTALLING
Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd.

GELUIDSNIVEAU
Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen.

ROKEN
In de zaal en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een geheel rookverbod. Op het evenemententerrein wordt geen enkel rookwaar verkocht. Het is wel toegestaan om buiten de tent op het terrein te roken. Graag vragen we u om uw sigaretten peuk te deponeren in de daarvoor bestemde emmers.

EIGEN RISICO
Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De organisatie dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.