Heisa staat voor Heijen samen 
Zaterdagavond 19 mei, Anderkovver.We hebben ze weer kunnen boeken, deze geweldige band komt andermaal naar Heijen. De tent is open  vanaf 20.30 uur.We zullen dit jaar streng toezien op geluidsoverlast. Zondag 20 mei, Heijen speelt en feest samen. Traditioneel luistert de fanfare EMM de Heilige Mis op. Deze mis geeft altijd een bijzondere sfeer in de tent. Aansluitend aan de mis: InSpannendHeijen, de finale van de dorpsquiz.Alle teams worden geacht zo volledig als mogelijk aanwezig te zijn voor de bonusopdrachten en vervolgens de prijsuitreiking aan het winnende team. Rond 16:00 uur: Live muziek van de Rosentaler, "Party ohne Ende".
PROGRAMMABESCHRIJVING 2018 Vrijdagavond 18 mei,  Jeugddisco.Deze avond is bestemd voor de jeugd van groep 7 en 8 en de brugklassers. Het begint om 20.00 uur en eindigt om 22.30 uur. De muziek is in handen van SBS Sounds. Als vanouds gaan de deuren tijdens de disco niet open. Zaterdagmiddag 19 mei, Seniorenmiddag. De organisatie heeft speciale aandacht geschonken aan een volmaakte dansvloer voor de jong gebleven senioren in ons dorp. Want, zo is de ervaring, tijdens deze middag wordt er volop gedanst. Het live orkest is wederom Aldörum. De dansmiddag duurt van 14.00 tot 17.00 uur.
Klik op afbeelding voor vergroting